Kylvattenpumpar

kylvattenpumpar levererar kylmedel

olika kylvattenpumpar från pumpspecialisten SAP

En kylvattenpump levererar aktivt kylmedium i ett öppet eller stängt system. Kylmedelspumpar används vanligtvis där höga nivåer av termisk energi måste spridas. Denna energi, även kallad spillvärme, används till exempel för kylning av energiproducerande system (motorer, reaktorer, etc.), i system utformade för energiomvandling (bromsar, kylenheter etc.), men också i datorsystem och andra elektriska system. .

På grund av materialens egenskaper uppstår extremt höga temperaturer i metallbearbetning, vilket gör att effektiva, aktiva kylsystem krävs. Driften av dessa kylsystem tas vanligtvis över av en elektrisk kylvätskepump som tillhandahåller ett speciellt kylmedel – ofta en kombination av kylvätska och smörjmedel – från en kylvätsketank.

Kylvätskan sprayas med lämplig dosering och tryck på arbetsstycket, där det delvis absorberar den resulterande värmeenergin och droppar sedan tillbaka till kylvätsketanken (passiv retur) där den kyls. Därifrån transporteras det sedan igen till motivet. Speciella driftsmiljöer kräver speciell design av kylvattenpumpar. Exempelvis måste pumpar inom metallbearbetningsindustrin göras okänsliga för intrång av främmande material, såsom metallspån till en viss grad.

Om du är osäker, ring gärna för att hitta rätt kylvattenpump för ditt maskinverktyg.