Smörjmedel MSA-AME 507

 24,90 198,00

Olja för minimalsmörjningsanlæg

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

Smörjmedel MSA-AME 507

Den speciella vätskan MSA AME 507 är konstruerad för användning i ett minimalsmörjsystem och är utformat utöver dess utmärkta kyl- och smörjningsegenskaper på grund av dess miljövänlighet och kompatibilitet.

Information från tillverkaren

  • Blandning för industriell och kommersiell användning,
  • Icke-vattenblandbar minsta smörjolja, mineraloljefri
  • Blandning baserad på fettsyraestrar, färgad, innehåller inga ingredienser i deklarerbara mängder
  • Ej klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45 / EG
  • Täcks inte av märkning enligt RL 1999/45 / EG
  • Produkten innehåller inga relevanta mängder av enskilda ämnen med exponeringsgränser för arbetet som måste övervakas.
  • Utsätt inte frost och värme

Erfarenhet från träning

Vår erfarenhet har visat att i enlighet med principerna för arbetshälsa och industriell hygien, vid korrekt hantering, inte förväntas någon hälsoskada. Kontakt med ögon och permanent hud bör undvikas.

MSA – AME 507 Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 för minsta smörjolja MSA – AME 507 kan laddas ner som PDF här: Säkerhet MSA – AME 507

UPPMÄRKSAMHET

Denna produktinformation har en rådgivande funktion, ett juridiskt ansvar kan inte härledas från den. Informationen utgör ingen garanti för det enskilda fallet och frigör inte konsumenten från sina egna utredningar. För ytterligare information om hantering och transport, se respektive säkerhetsdatablad. Om du är osäker, vänligen kontakta oss.

 

Ytterligare information

Mängd

1 liter, 10 liter