Dataskydds

Allmän information och obligatorisk information

Den person som ansvarar för dataskydd på denna webbplats är:

HJ-Teknik
Ägare: Jens Mikkelsen
Høllundvej 4
DK-7100 Vejle
Tel: 7020 204
E-post: hj@hj-teknik.dk

Återkalla ditt samtycke för databehandling

Endast med ditt uttryckliga medgivande är vissa databehandlingsprocesser möjliga. Återkallande av ditt redan givna samtycke är alltid möjligt. För att återkalla är ett informellt meddelande tillräckligt via e-post. Lagligheten hos databehandlingen utförd före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att klaga till den behöriga myndigheten

Vid överträdelse av dataskyddslagen har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Dataskyddsregleraren är www.datatilsynet.dk

Dataportabilitet

Du har rätt att ta emot data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal automatiskt för dig eller för en tredje part. Bestämningen görs i ett maskinläsbart format. Om du behöver överföra data direkt till en annan ansvarig person kommer det bara att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, korrigering, blockering, radering

Du har alltid, enligt tillämplig lag, rätten att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, informationens ursprung, mottagaren och syftet med databehandlingen och eventuellt en rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. I detta avseende och även för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du alltid kontakta oss via de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Därför är informationen du skickar via denna webbplats till andra inte läsbar. Du kan känna igen en krypterad anslutning på adressfältet “https: //” i din webbläsare och låssymbolen i webbläsarens adressfält.

Serverloggar

I serverloggar samlas och lagras information automatiskt av webbplatsleverantören som din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

webbläsartyp och webbläsarversion
Operativsystem används
Avser URL
Värdnamnet på åtkomstdatorn
Serverfrågestid
IP-adress

Det finns ingen sammanställning av denna information med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6.2. 1 lit. b GDPR som gör det möjligt att bearbeta data för att fullgöra ett kontrakt eller före avtalsmässiga åtgärder.

Dataöverföring vid slutet av kontraktet för försäljning av varor och varor

Personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part vid behov i samband med avtalet. Till exempel kan tredje parter Var leverantörer av betalningstjänster eller logistikföretag. En ytterligare överföring av data kommer inte att ske eller bara om du uttryckligen har gått med på att göra det.

Grunden för databehandling är artikel 6.2. 1 lit. b GDPR som gör det möjligt att bearbeta data för att fullgöra ett kontrakt eller före avtalsmässiga åtgärder.

Registrering på denna webbplats

För att använda vissa funktioner kan du registrera dig på vår webbplats. Den överförda informationen tjänar enbart för ändamålet med respektive erbjudande eller tjänst. All obligatorisk information som begärs under registreringen måste lämnas i sin helhet. Annars avvisar vi registreringen.

Vid viktiga förändringar, till exempel av tekniska skäl, kommer vi att informera dig via e-post. E-postmeddelandet skickas till den adress som anges vid registreringen.

Uppgifterna som anges under registreringen behandlas på grundval av ditt samtycke (art. 6 (1) lit. GDPR). Återkallande av ditt redan givna samtycke är alltid möjligt. För att återkalla är ett informellt meddelande tillräckligt via e-post. Lagligheten hos den redan avslutade databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.

Vi lagrar de uppgifter som samlats in under registreringen under den period du registrerade på vår webbplats. Dina data kommer att raderas om du avbryter din registrering. Lagliga uppehållstider förblir opåverkade.

Kontakt

Uppgifter som skickas via kontaktformuläret, inklusive din kontaktinformation, lagras för att behandla din begäran eller vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Offentliggörande av denna information kommer inte att ske utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret baseras enbart på ditt samtycke (artikel 6 (1) lit. GDPR). Återkallande av ditt redan givna samtycke är alltid möjligt. För att återkalla är ett informellt meddelande tillräckligt via e-post. Lagligheten av databehandlingsoperationerna som utförts innan återkallelsen förblir opåverkade av återkallelsen.

Uppgifter som skickas via kontaktformuläret förblir hos oss innan du ber oss ta bort dem, återkalla ditt samtycke för lagring eller om du inte längre behöver behålla dina uppgifter. Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt kvarhållningsperioder – påverkas inte.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.

Vissa cookies är “session cookies”. Sådana cookies raderas automatiskt efter slutet av din webbläsarsession. Å andra sidan kvarstår andra cookies på din enhet innan du tar bort dem själv. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Många webbläsare kan konfigureras för att automatiskt ta bort cookies när programmet är stängt. Inaktivering av cookies kan resultera i begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies som krävs för att utföra elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (till exempel kundvagn) sker på grundval av artikel 6.2. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för tekniskt felfri och problemfri leverans av våra tjänster. Om andra cookies ställs in (till exempel för analysfunktioner), behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktionerna i Google Analytics webbanalystjänst. Webanalysleverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder “cookies”. Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet och gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Serverplats är vanligtvis USA.

Google Analytics-cookies ställs in baserat på artikel 6.2. 1 lit. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera vår webbplats och eventuellt också reklam.

IP anonymisering

Vi använder Google Analytics för IP-anonymiseringsfunktionen. Detta kommer att säkerställa att Google förkortar din IP-adress i EU: s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det skickas till USA. Det kan finnas undantag där Google skickar och trunkerar hela IP-adressen för en server i USA. På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att ge andra webbplatsen och internetrelaterade tjänster för oss. Google Analytics överförd IP-adress slås inte samman med andra Google-data.

Browser Plugin

Inställningen av cookies via din webbläsare kan förhindras. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock vara begränsade. På samma sätt kan du förhindra insamling av uppgifter om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner det tillgängliga via följande webbläsarplugin och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Motstånd mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina data samlas in för framtida besök på vår webbplats: inaktivera Google Analytics

För information om hur du använder Google Analytics användardata, se Googles policy https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Beställnings Processing

För att uppfylla de lagstadgade kraven för dataskydd har vi ingått ett avtal om behandlingsavtal med Google.

Demografi i Google Analytics

Vår webbplats använder demografiska funktioner i Google Analytics. Det kan användas för att generera rapporter som innehåller uttalanden om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och tredjeparts besökares data. Uppgifterna för en viss person är inte möjlig. Du kan avaktivera den här funktionen när som helst. Detta förklaras av förvärvet av dina data från Google Analytics, som i avsnittet “om motstånd mot datainsamling” generellt förbjuder möjliga eller skärminställningarna i ditt Google-konto.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google AdWords. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords är ett online-annonseringsprogram. Som en del av vårt onlineannonsprogram arbetar vi med konverteringsspårning. När du har klickat på en annons som visas av Google, ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Google AdWords-cookies går ut efter 30 dagar och kommer inte att användas för personlig identifiering av användare. Genom cookien erkänner Google och vi att du klickade på en annons och omdirigerades till vår webbplats.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-klientsidor. Omvandlingskakor används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords-annonsörer som använder omvandlingsspårning. Adwords-kunder lär sig hur många som klickade på sin annons och omdirigerades för konverteringsspårningstaggar. AdWords-annonsörer har dock inte information som gör att de kan identifiera sig. Om du inte vill delta i spårningen kan du göra invändningar mot användning. Här är konverteringskakan i webbläsarens användarinställningar för att inaktivera. Så konverteringsspårningsstatistik ingår inte.

Lagring av “konverteringskakor” baseras på artikel 6.2. 1 lit. f GDPR. Som webbplatsoperatörer har vi ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera vår webbplats och annonsera.

För mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking, se Googles policy https://www.google.de/policies/privacy/

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Inaktivering av cookies kan resultera i begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Googles Web Fonts

Vår webbplats använder webbsnitt från Google. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att använda dessa webbsnitt kan du presentera önskad presentation av vår webbplats, oavsett vilka typsnitt som är tillgängliga för dig lokalt. Detta görs genom att hämta Google Web-teckensnitt från en Google-server i USA och sedan dela dina data med Google. Det här är din IP-adress och vilken sida du besökte. Användningen av Google Web Fonts baseras på Art. 6 st. 1 lit. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av en optimal presentation och överföring av vår webbplats.

Google är certifierat för US Privacy Shield. Syftet med detta integritetsavtal är att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsnivån i EU.

Mer information om Googles webbteckensnitt finns på: https://www.google.com/fonts# AboutPlace:about och mer information i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv